Våre tenester

IKAH tilbyr ei rekkje tenester innan arkivforvaltning:

  • Arkivplan
  • Arkivrutinar
  • Planlegging av arkivfunksjon
  • Ordning, periodisering
  • Depotteneste
  • Kurs

Kommunane kan ta kontakt med IKAH for meir informasjon og tinge tilrettelagde kurs eller rettleiing innan arkivforvaltning.

For meir informasjon ta kontakt med IKAH på:  post@ikah.no