Styret

Forvaltninga av Interkommunalt arkiv i Hordaland ligg under eit styre, som er ansvarleg for at selskapet vert drive i samsvar med selskapet sitt føremålet, selskapsavtala samt andre retningsliner vedteke av representantskapet.

Styret:

Leiar: Jan Tore Helle
Nestleiar: Birte Rine Young
Medlem: Ole J. Opkvitne
Medlem: Sigrid Laupsa
Medlem: Jostein Eiterheim

Sekretær: Rune Lothe

Tilsettrepresentant: Anita Haugen Lie

 

Varamedlem: Rune Heradstveit
Varamedlem: Jenny Aanderaa

Observatør: Terje Nomeland, Statsarkivet i Bergen

Styret kan kontaktast på: post@ikah.no 

 

Valkomite for 2016/2017:

Leiar: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo

Medlem: Sigmund Vikane, Modalen
Medlem: Mari Mæland, Granvin