Tilsette

Rune Lothe

Dagleg leiar

55306097 eller 41412138 (mob)

Send e-post

Anita Haugen Lie

Rådgjevar

55306094

Send e-post

Eirik Netteland

Rådgjevar

55306098

Send e-post

Helene Reksten

Rådgjevar

55306090

Send e-post

Inge Vikane

Arkivfagarbeidar

55306091

Send e-post

Jørn Harald Grov

Prosjektarbeid

55306099

Send e-post

Knut Kjosås

Prosjektarbeid

55306095

Send e-post

Lill Tåve Wallmark

Arkivfagarbeidar (permisjon)

55603096

Send e-post

Terje Hevrøy

Konsulent/ prosjekt

55306090

Send e-post

Øyvind W. Olsen

Rådgjevar

55306092

Send e-post